Prezentarea generala a Scolii Gimnaziale Tipar

• Unitatea şcolară : Scoala Gimnaziala Tipar / cod. postal. 317302
• Contact: Str. Principala , sat. Tipar, Com. Sintea Mare, jud. Arad
• Tel/fax: +40 0257357900
• Site : https://www.scoalagimnazialatipar.ro/
• E – mail: scoalatipar@yahoo.com
• Tipul institutiei: Scoala Gimnaziala
• Forme de învăţământ: zi
• Forme de finanţare: buget stat, buget local.
• Limba de predare: Limba Română.
• Tipul de predare: normală;

Școală primară este obligatorie, ea cuprinzând clasa pregătitoare (fiind înscriși în general copiii în vârsta de 6 ani, și apoi clasele I-IV, fiind cunoscută sub numele de „învățământ primar”, în timp ce de la vârsta de unsprezece ani și până la paisprezece ani este cunoscut sub numele de „educație gimnazială”.
Cele mai multe școli elementare fac parte din sistemul public școlar.
Educația în România este obligatorie până la terminarea clasei a X-a (sau până la vârsta de 18 ani).Sistemul de învățământ este identic la nivel național și foarte centralizat.
Sistemul oferă următoarele diplome: de absolvire (absolvirea școlii generale, fără examen), bacalaureat (absolvirea liceului, după examenul de bacalaureat), licență (cadru de absolvirea a universității, după un examen și/sau a tezei), masterat (diplomă de master, după o teză și, eventual, un examen), doctorat (doctor, după o teză).

Despre Învățământul gimnazial în România,

 • Durează 4 ani, începând de obicei la 10 și terminând la 14 ani.
 • Se dau teze cu subiect unic în clasele a VII-a și a VIII-a.
 • Învățământul secundar cuprinde: învățământul secundar inferior
 • Organizat în două cicluri care se succed: Gimnaziu, clasele V-VIII;
 • Ciclul inferior al liceului sau școala de arte și meserii, clasele IX-X;
 • Invățământul secundar superior:  Ciclul superior al liceului, clasele XI – XII/XIII, precedat, după caz, de anul de completare.
 • Numele de ( gimnaziu ) vine de la cuvântul grecesc ( gymnasion )

Învățământul preuniversitar:

 • Învățământul Preșcolar (sau Grădiniță) – se desfășoară pe parcursul a trei ani, fiind alcătuit din trei grupe: Grupa Mică, Grupa Mijlocie și Grupa Mare.
 • Învățământul primar (Școala Primară) – clasele 0(pregătitoare)-IV
 • Învățământul gimnazial (Gimnaziu) – clasele V-VIII
 • Învățământul liceal (Liceu) – de patru sau cinci clase (clasele IX-XII / XIII)
 • Învățământul profesional (Școala de arte și meserii), care poate continua sau înlătura Liceul de a pregăti studenții pentru cariere care se bazează în manual sau în activități practice.
 • Învățământul postilceal poate dura între 2 și 5 ani.

Învățământului Superior (studii superioare)

 • Studii de licență (Licențiat) 3-4 ani, pentru cele mai multe discipline 3 ani (din 2005)
 • Studiile de master (Masterat) 1-2 ani, pentru cele mai multe discipline 2 ani (din 2008)
 • Studiile de doctorat (Doctorat) au durata de cel puțin 3 ani (doctorand) (din 2006).
 • Învățarea continuă (cursuri postuniversitare, formare continuă).
• Unitatea şcolară : Scoala Gimnaziala Tipar / cod. postal. 317302
• Contact: Str. Principala , sat. Tipar, Com. Sintea Mare, jud. Arad
• Tel/fax: +40 0257357900
• Site : https://www.scoalagimnazialatipar.ro/
• E – mail: scoalatipar@yahoo.com
• Tipul institutiei: Scoala Gimnaziala
• Forme de învăţământ: zi
• Forme de finanţare: buget stat, buget local.
• Limba de predare: Limba Română.
• Tipul de predare: normală;