Săptămâna „Școala Altfel”

Programul național „Școala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar și poate fi derulat pe baza unei planificări ce rămâne la decizia fiecărei unități de învățământ, conform ordinului ministrului educației naționale și cercetării științifice privind structura anului școlar, valabil în anul școlar respectiv.

„Şcoala altfel”
Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat în perioada 4 octombrie 2020 – 4 iunie 2021, pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor. Desfășurarea programului „Şcoala altfel” nu coincide cu perioada alocată susţinerii tezelor semestriale. Acestea vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalul semestrului. Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se organizează, în general, în perioada vacanţei de primăvară, potrivit unui calendar specific.

PLANIFICAREA  ACTIVITĂŢILOR  EXTRACURRICULARE  ŞI  EXTRAŞCOLARE AN ȘCOLAR 2017-2018

„Școala altfel” este un program național al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul copiilor preșcolari/elevilor.
Cadrele didactice vor proiecta, testa și evalua abordări eficiente pentru dezvoltarea acestor competențe și abilități.
Programul național„Școala altfel” oferă un spațiu de experimentare în care atât cadrele didactice, cât și elevii sunt încurajați să își manifeste
creativitatea și să îmbine într-un mod atractiv teoria cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi, învățarea cu preocupările individuale într-un context favorabil dezvoltării socio-emoționale.

În perioada alocată Programului national „Școala altfel” vor fi facilitate activități educaționale având una sau mai multe dintre următoarele caracteristici:

 • a) transdisciplinaritate;
 • b) experiențiale/de învățare prin experiență;
 • c) proiectate în parteneriat cu elevi, părinți, instituții, organizații non-guvernamentale și/sau operatori economici;
 • d) inovatoare pentru contextul în care sunt derulate;
 • e) bazate pe constatările unor cercetări și bune practici recente din domeniul educațional.

Obiectivele și activitățile proiectate și derulate în cadrul Programului național „Școala altfel” vor răspunde intereselor copiilor preșcolari/elevilor și vor reflecta
preocuparea cadrelor didactice de a identifica soluții la provocările întâmpinate în facilitarea dezvoltării competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale.

Obiectivele și activitățile proiectate și derulate în cadrul Programului național „Școala altfel” vor fi relaționate cu preocupările copiilor preșcolari/elevilor și vor veni în completarea experiențelor de învățare pe discipline, amplificându-le componenta de dezvoltare socio-emoțională și legătura cu viața de zi cu zi.
În baza experiențelor din cursul programului național „Școala altfel”, cadrele didactice vor integra cele mai eficiente abordări testate în cadrul acestui program în procesele de învățare pe tot parcursul anului școlar.

Ghid de implementare a programului național „Școala altfel”

Ghid de implementare a programului național „Școala altfel”

Scopul proiectului „Sa stii mai multe, sa fii mai bun!”

Scopul proiectului „Sa stii mai multe, sa fii mai bun!” vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperarii, nivelul comunicării verbale şi nonverbale,  nivelul creativităţii prin:

 • Procesul de învăţare prin joc
 • Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor
 • Organizarea adecvată a ambientului educativ
 • Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare
 • Stimularea şi  dezvoltarea  stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării.
 • Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară
 • Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea  extrașcolară
 • Implicarea familiei în activitățile extrașcolare
 • Facilitarea integrării şcolii în comunitate
 • Crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii  stabilind astfel un  nivel motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile extraşcolare
 • Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală.
 • Atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (opoziţie, pasivitate, cooperare, entuziasm)
 • Maniera de relaţionare (formulare de întrebări, plictiseală, necooperare, detaşare, iritare, tensionare, încordare, plăcere, participare totală,etc.);
 • Prezentarea detaliata a proiectului o puteti vizualiza
 • În unităţile, în instituţiile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate şi orice activităţi care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor şi a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi activităţile de natură politică şi prozelitismul religios.
 • (1) Activitățile cuprinse în Programul național „Școala altfel” vor fi
  implementate/facilitate de cadre didactice în parteneriat cu elevi, alte cadre didactice,
  părinți, reprezentanți ai instituțiilor, autorităților, companiilor sau organizațiilor nonguvernamentale
  locale, ținând cont și de resursele disponibile în unitatea de învățământ.
 • (2) În derularea activităților Programului național „Școala altfel”, cadrele didactice,
  elevii și părinții vor identifica și valorifica resurse locale. Această abordare contribuie la
  dezvoltarea creativității, abilităților de rezolvare a problemelor și a colaborării dintre cadre
  didactice, elevi, părinți și comunitate.
 • (3) Pentru realizarea activităților decise, cadrele didactice, elevii, părinții și partenerii
  unităților de învățământ se vor asigura de existența resurselor necesare, având acces la
  infrastructura și logistica școlii. În implementarea programului pot fi utilizate și resurse
  extrabugetare.
 • (4) Indiferent de tipurile de activități organizate, cadrele didactice vor lua toate
  măsurile pentru asigurarea supravegherii copiilor preșcolari/elevilor și a securității
  acestora pe parcursul desfășurării activităților.

Confucius

Nu contează cât de încet mergi, atâta vreme cât nu te oprești.

Confucius

Nu contează cât de încet mergi, atâta vreme cât nu te oprești.

Confucius

Tăcerea este prietenul adevărat care nu te trădează niciodată.

Confucius

Tăcerea este prietenul adevărat care nu te trădează niciodată.

Confucius

Modestia este fundația solidă a tuturor virtuților.

Confucius

Modestia este fundația solidă a tuturor virtuților.

Confucius

Natura ne aseamănă. Educația ne deosebește.

Confucius

Natura ne aseamănă. Educația ne deosebește.

Implementarea programului

În implementarea programului național „Școala altfel” este esențială creșterea gradului de implicare a elevilor în proiectarea, derularea și evaluarea activităților de
învățare.
Acest program este benefic pentru dezvoltarea în rândul acestora a competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale (recunoașterea și gestionarea emoțiilor, preocuparea manifestată față de alte persoane, stabilirea unor relații pozitive, luarea unor decizii responsabile și gestionarea situațiilor provocatoare în mod constructiv).

Citate Preferate !

Cine nu invata la tinerete, va plange la batranete.

Radacina invataturii e amara, dar rodul ei e dulce.

Omul fara invatatura e ca pamantul fara ploaie.

Menirea fireasca a scolii nu e sa dea invatatura, ci sa destepte cultivand destoinicirile intelectuale in inima copilului, trebuinta de a invata toata viata. (Ioan Slavici)