COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITĂȚII

Pentru anul şcolar 2017, finalizat de către C.E.A.C, având următoarea componenţă:

 • DEMETER ENIKO – responsabil
 • MONICA VIG – secretar
 • VARGA ANDREI – membru
 • RECHTENWALD CSILLA – membru
 • MANCE MARIANA – reprezentantul părinţilor
 • ANA ROTARU – lider sindical
 • LUCIAN FLUIERAS – Reprezentant al Consiliului Local
Personal didactic calificat, titulari, cu grade didactice astfel, din cele 17 cadre:

 • Gradul I – 1 Persoana
 • Gradul II – 6 Persoane
 • Definitivat – 6 Persoane
 • Debutanti – 4 Persoane
Your Content Goes Here
Your Content Goes Here

Confucius

Nu contează cât de încet mergi, atâta vreme cât nu te oprești.

Confucius

Nu contează cât de încet mergi, atâta vreme cât nu te oprești.

Confucius

Tăcerea este prietenul adevărat care nu te trădează niciodată.

Confucius

Tăcerea este prietenul adevărat care nu te trădează niciodată.

Confucius

Modestia este fundația solidă a tuturor virtuților.

Confucius

Modestia este fundația solidă a tuturor virtuților.

Confucius

Natura ne aseamănă. Educația ne deosebește.

Confucius

Natura ne aseamănă. Educația ne deosebește.

Educaţia şi formarea profesională

 • Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
 • Eficienţă – în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii exprimată prin raportul efort – rezultate; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.
 • Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii.

Educaţia şi formarea profesională a copiilor, a tinerilor şi a adulţilor, au ca finalitate principală formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, deprinderi/abilităţi şi aptitudini, necesare pentru:

 • În domeniul educaţiei şi al formării profesionale prin sistemul naţional de învăţământ, dispoziţiile prezentei legi prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative. În caz de conflict între acestea se aplică dispoziţiile prezentei legi.
 • Orice modificare sau completare a prezentei legi intră în vigoare începând cu prima zi a anului şcolar, respectiv universitar următor celui în care a fost adoptată prin lege.
 • Prin excepţie de la prevederile alin. (2), dispoziţiile prezentei legi care vizează evaluările naţionale de la finalul învăţământului gimnazial sau liceal se aplică începând cu promoţia aflată în primul an al învăţământului gimnazial, respectiv liceal, la data intrării în vigoare a modificării sau a completării.
 • În România sunt valabile numai diplomele recunoscute de statul român, conform legislaţiei în vigoare.
 • Regimul actelor de studii emise de unităţile şi de instituţiile de învăţământ se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
 • Conţinutul şi formatul actelor de studii sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
 • În unităţile, în instituţiile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate şi orice activităţi care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor şi a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi activităţile de natură politică şi prozelitismul religios.

Principii si Valori

 •  Deschidere – la nou, în relaţii interumane către practici europene pentru parteneriat.
 • Echipă – învăţăm să dezvoltăm în comun experienţe individuale.
 • Perseverenţa – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor personale.
 • Dezvoltare personală – prin formare şi perfecţionare permanentă.
 • Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia

Citate Preferate !

Când vorbești mult, aproape întotdeauna spui și ce n-ar trebui spus.

Confucius, Scoala Gimnaziala Tipar

Oamenii se aseamănă în natura lor; obiceiurile îi diferențiază.

Nu trebuie să fii trist că n-ai fost remarcat. Fii trist că n-ai făcut nimic remarcabil.

Conștiința:... lumina inteligenței pentru a distinge binele de rău. CONFUCIUS